Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ050001 YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Patrik Nyström
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaminen antaa valmiudet ymmärtää keskeisiä yritystoimintaan liittyviä juridisia kysymyksiä. Opiskelija tuntee lisäksi muun siviilioikeuden perussääntelyn sisällön.

Sisältö

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija yritystoiminnan juridisiin perusedellytyksiin kuten lainsäädäntöön, yritysten omiin sisäisiin normeihin sekä sopimuksiin. Opintojaksolla käydään läpi myös muu keskeinen siviilioikeudellinen sääntely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi YJY "Yritysjuridiikan perusteet" (6 t Sillanpää, 6 t Viinikka, 6 t Nyström, 6 t Knuutinen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuosi 2015-16:
Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 14. painos, Sanoma Pro Oy, Hoppu, Esko; Hoppu, Kari (2014). ISBN 978-952-63-2629-0.

Lukuvuosi 2014-15:
Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Sanoma Pro, Helsinki, Hoppu, Esko; Hoppu, Kari (2011), 9789510327791. Saatavilla myös elektronisena yliopiston kirjaston kautta: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 13. painos, WSOYpro, Helsinki, Hoppu, Esko; Hoppu, Kari (2012), 978-952-63-1649-9.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Yritysjuridiikka)
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos