Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052007 YJ5 Oikeuslähteet 7 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16: Rosanna Virtanen, lukuvuonna 2014-15: Ulla-Maija Mylly

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee erilaiset oikeuslähteet ja niiden luonteen. Lisäksi opiskelija kykenee laatimaan rakenteellisesti selkeitä oikeustieteellisiä kirjoituksia sekä arvioimaan kriittisesti kirjallisia töitä.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot oikeudellisen tiedon lähteistä ja oikeuslähteiden käyttämisen säännöistä. Jakson tarkoituksena on myös perehdyttää oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen sekä näiden ratkaisujen perustelemiseen.

Toteutustavat

Lukuvuosi 2015-16: Opintojakso sisältää luento- ja harjoituskurssin YJ5 "Oikeuslähteet" 16 t (Virtanen). Opintojakson voi suorittaa joko syys- tai kevätlukukaudella

Lukuvuosi 2014-15: Opintojakso sisältää luento- ja harjoituskurssin YJ5 "Oikeuslähteet" 16 t (Mylly). Opintojakson voi suorittaa joko syys- tai kevätlukukaudella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin on pakollista.Harjoitustyönä oikeudellisten analyysien laatimista kahdelta eri oikeudenalalta oman opintosuuntautumisen mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I tai III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kirjoitetaan juridiikkaa: ohjeita oikeustieteellisten kirjallisten töiden laatijoille, Husa, Jaakko; Mutanen, Anu; Pohjalainen, Teuvo (2008), 9789521413551.
2. Tutkielman tekijän käytännön opas, Turun kauppakorkeakoulu

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu pääaineopiskelijoille. Kurssi on tarkoituksenmukaista suorittaa ennen kandidaatintutkielman laatimista. Mikäli kurssin opiskelijamäärää joudutaan rajoittamaan, annetaan etusija opinnoissaan pidemmälle ehtineille. Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos