Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052019 YJ6 Henkilöverotuksen kysymyksiä 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Reijo Knuutinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija henkilöverotuksen peruskysymyksiin.

Sisältö

Jakso antaa valmiudet hallita verotettavan tulon määräytymistä yksityishenkilöiden verotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksen sekä sijoitustoiminnan verotuksen perussääntelyä. Opiskelijalla on lisäksi valmius laajemmin hahmottaa henkilöverotukseen yleisemmin liittyviä verotuskysymyksiä, myös verosuunnittelun kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi YJ6 "Henkilöverotuksen kysymyksiä" (10 t Knuutinen, 8 t Jaakko Ossa).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus, Nykänen, Pekka; Räbinä, Timo (2013), 978-952-14-1916-4. Saatavilla myös elektronisena.
2. Perinnön ja lahjan verokohtelu, Ossa, Jaakko (2009), 978-951-0-34277-0. Saatavilla myös elektronisena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos