Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052012 YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Tuija Viinikka
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ2 Sopimusoikeus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ulkomaankaupan sopimuksiin ja kuljetuksiin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Kurssin suorittanut tuntee kuljetusoikeuden ja ulkomaankaupan perussääntelyn. Jakson tarkoituksena on lisäksi antaa valmiuksia hahmottaa ulkomaankaupan käytännön järjestämiseen liittyviä oikeudellisia ongelmia.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi kuljetusoikeuden ja ulkomaankaupan sopimisen peruskysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi YJ8 "Kuljetusoikeus" 14 t (Viinikka) ja "Ulkomaankaupan sopimusoikeus" 4 t (Lauri Railas).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuosi 2015-16

1. Kansainvälinen kauppalaki, Björn Sandvik, Lena Sisula-Tulokas (2013), 978-952-246-238-1
2. Incoterms® 2010 Käyttäjän käsikirja, Railas, Lauri (2012), 978-952-246-174-2. (lukuunottamatta lukuja 8-11).
3. Incoterms® 2010 suomi-englanti (2010), 978-952-9815-38-8.
4. Kuljetusoikeuden perusteet, Sisula-Tulokas, Lena (2007), 9521410701.

Lukuvuosi 2014-15

1. Understanding the CISG in Europe, Bernstein, Herbert; Lookofsky, Joseph (2003), 9041189009.
2. Incoterms® 2010 Käyttäjän käsikirja, Railas, Lauri (2012), 978-952-246-174-2. (lukuunottamatta lukuja 8-11).
3. Incoterms® 2010 suomi-englanti (2010), 978-952-9815-38-8.
4. Kuljetusoikeuden perusteet, Sisula-Tulokas, Lena (2007), 9521410701.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Toimitusketjujen johtaminen)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos