Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ053012 YJS7/TJS9 Immateriaalioikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16 Rosanna Virtanen, lukuvuonna 2014-15 Ulla-Maija Mylly
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ2 Sopimusoikeus ja YJ7/MA22 Markkinaoikeus.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut ymmärtää keskeisimpien immateriaalioikeuksien merkityksen yrityksen kilpailuetuna sekä osaa immateriaalioikeuksien hallinnoinnin yrityksen näkökulmasta. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan, milloin syntyy riski toisten immateriaalioikeuksien loukkaamisesta ja mitä elementtejä saa hyödyntää vapaasti ilman tällaista riskiä.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija immateriaalioikeuksiin. Erityisteemana käsitellään tietokoneohjelmien immateriaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

HUOM! Muuttunut suoritustapa!
Lukuvuosi 2015-16: kirjallinen tentti.

Lukuvuosi 2014-15: Kevätlukukaudella luentokurssi YJS7 "Immateriaalioikeus" (10 t Mylly ja 8 t vierailijat).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Oikeudet tietokoneohjelmistoihin, Välimäki, Mikko (2009), 978-952-14-1344-5.
2. Tekijänoikeus ja lähioikeudet, Haarmann, Pirkko-Liisa (2005), 9521406429.
3. Tavaramerkki, Salmi, Harri... /et al./ (2002), 952-140-360-8.
4. Immateriaalioikeus (lukuun ottamatta jaksoja II tekijänoikeus ja VIII tavaramerkkioikeus), Haarmann, Pirkko-Liisa (2006), 9789521410710

Lisätietoja

HUOM! Muuttunut suoritustapa: opintojakson suoritus lukuvuonna 2015-16 kirjatenttinä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Yritysjuridiikka)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Valinnaiset opinnot (Tietojärjestelmätiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos