Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ053003 YJSM Oikeustieteelliset menetelmät 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16 Rosanna Virtanen, lukuvuonna 2014-15 Ulla-Maija Mylly
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija oikeuslähdeoppiin, EU-oikeudellisten lähteiden merkitykseen sekä erilaisten metodologisten vaihtoehtojen mahdollisuuksiin tutkimuksessa. Kurssin pohjalta opiskelijalla on valmius ymmärtää ja käyttää erilaisia oikeustieteen tutkimusmetodeita. Hänelle muodostuu kyky laatia pro gradu -tutkielma hyödyntämällä opintojaksolla käsiteltyjä metodeja.

Sisältö

Harjoitustyössä opiskelija perehtyy omaan tutkielmaansa soveltuvan metodin hyödyntämiseen.

Toteutustavat

Lukuvuosi 2015-16: Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi YJSM "Oikeustieteelliset menetelmät" 8 t (Virtanen)
Lukuvuosi 2014-15:Syyslukukaudella luento- ja harjoituskurssi YJSM "Oikeustieteelliset menetelmät" 8 t (Mylly).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti YJ053004 YJSM a) Oikeustieteen menetelmät, 5 op.
Harjoitustyö YJ053005 YJSM b) Oikeudellinen ratkaisutoiminta 1 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätietoja

Tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille. Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.
Kurssi on tarkoituksenmukaista suorittaa ennen tutkielman laatimista. Ilmoittautuminen kurssille tehdään
yritysjuridiikan normaaleja kurssi-ilmoittautumisia vastaavalla tavalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos