Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083022 TKMS10/KTS13/LRS29 Matemaattinen rahoitus 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKM11, TKMY3 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventyä nykyaikaisessa rahoituksessa sovellettavaan matematiikkaan.

Sisältö

Opintojakso sisältää mm. seuraavat aihealueet: stokastiset differentiaaliyhtälöt, Itôn lemma ja sen sovellukset, riskineutraali hinnoittelumitta, martingaalit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 21 t 0 t

Lukuvuosi 2015-16: Syyslukukaudella luento- ja harjoituskurssi TKMS10 "Matemaattinen rahoitus", luentoja 28 t (Alvarez), harjoituksia 21 t (Alvarez)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Lukuvuosi 2014-15: EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2014-15. KURSSI ON TARKOITUS JÄRJESTÄÄ JOKA TOINEN LUKUVUOSI.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. An Elementary Introduction to Mathematical Finance - Options and Other Topics, Cambridge, Ross Sheldon M. (2003)
2. Mathematics for Finance - An Introduction to Financial Engineering, Springer, Capinski, Marek; Zastawniak, Tomasz (2003)
3. Introduction to the economics and mathematics of financial markets, Cvitanic, Jaks a (2004), 0-262-03320-8.
4. Etheridge, A., A Course in Financial Calculus, 2002, Cambridge UP, Cambridge, UK.
5. Luennoilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos