Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7082 Maantieteellinen asiantuntijatyö (p) 2 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Risto Kalliola

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaminen tukee maantieteen tutkimusalan linjalta valmistuvien opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Sen suorittaminen selkiyttää oman ammattitaidon hahmottamista ja helpottaa hakeutumista maantieteen koulutusta vastaaviin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi tutustutaan erilaisiin työllistymiskanaviin ja maantieteilijöiden ammatillisiin urapolkuihin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään maantieteellisen osaamisen keskeisiin sovellusalueisiin niin yleisistä kuin henkilökohtaisista lähtökohdista. Tutustutaan tutkimus- ja asiantuntijatehtävien ammatillisiin puitteisiin kuten erilaisiin työpaikkoihin ja toimenkuviin, rahoitusjärjestelmiin ja rahoituksen hankintaan, projektityöskentelyyn, työpaikan hakuun ja asiantuntijaviestintään.

Toteutustavat

Luennot ja harjoitustehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies