Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7141 Maantieteen tutkimuskurssi (p) 12 op

Osaamistavoitteet

Tutkimuskurssi perehdyttää maantieteellisen tutkimuksen teoriaan ja metodologisiin lähtökohtiin sekä tutkimuksen teon vaiheisiin suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin sekä tutkimusprojektissa toimimisen periaatteisiin. Kurssi harjaannuttaa käyttämään monipuolisia tutkimusmenetelmiä.

Sisältö

Yhteisen teoriaosuuden jälkeen jakaudutaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä keskittyy ihmismaantieteen ja toinen luonnonmaantieteen teemoihin. Ryhmissä pureudutaan käsitteellisiin, menetelmällisiin ja käytännöllisiin seikkoihin sekä suunnitellaan ja toteutetaan pienryhmätyönä tutkimusprojekti. Kurssiin kuuluu muutamien päivien mittainen kenttäosuus.

Toteutustavat

Luento-opetus, kenttätyöt, aineiston analyysit, raportointi.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies