Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7001 Maantieteen loppukuulustelu (p) 2–5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii syvällisesti tieteellisestä kirjallisuudesta, joka tukee hänen ammatillista erikoistumistaan.

Sisältö

Opintojaksossa opiskelija perehtyy syvällisesti esimerkiksi pro gradu -tutkielman tekoa tukevaan kirjallisuuteen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuuskuulustelusta sovitaan pääsääntöisesti pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa ja kuulustelu toteutetaan erikseen sovittavana ajankohtana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies