Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7052 Maantieteen kollokvio (p) 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jukka Käyhkö ja muut professorit

Osaamistavoitteet

Kollokvio perehdyttää FM-vaiheen opiskelijat Turun yliopistossa tehtävään maantieteelliseen tutkimukseen sekä sen piirissä tehtävään tutkimukseen ja tutkijoihin. Se tukee opiskelijoiden erikoistumista ja syventää opintojen tieteellisyyttä. Opiskelija oppii tunnistamaan tarkasteltavan maantieteellisen tutkimuksen ja sen sovellusten keskeiset piirteet. Jatko-opiskelijoilla kollokvio muodostaa osan maantieteen tohtorikoulutuksen kurssia.

Sisältö

Lukuvuoden aikana järjestetään yhteensä 20 kollokviotilaisuutta, joiden vetäjät ovat pääsääntöisesti professoreita. Tilaisuuksissa käsitellään maantieteellisen tutkimuksen ajankohtaisia aiheita kuten teorioita, tutkimuksia, hankkeita, kokouksia ja vastaavia. Alustajina toimivat henkilökunta, vierailijat ja jatkokoulutettavat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luento- /oppimispäiväkirja kattaen vähintään 15 tilaisuutta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies