Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7042 Maantieteen opetuksen ajankohtaiset teemat (p) 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää maantieteen opetuksen ajankohtaisia kehittämisprosesseja ja ja haasteita sekä tiedostaa niihin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija saa valmiuksia oman osaamisensa itsenäiseen kehittämiseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään maantieteen ja maantiedon kouluopetuksen tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin suomalaisessa koulujärjestelmässä. Tutustutaan maantieteen opetukseen, opetuksessa käytettyihin menetelmiin ja oppimisympäristöihin liittyvään tutkimukseen. Opintojaksolla toteutetaan myös maantieteen opetukseen liittyvä oppimistehtävä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies