Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7891 Työharjoittelu 6 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Professorit ja Sanna Mäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija tekee työharjoittelun maantieteen koulutusta vastaavassa ammattitehtävässä saaden siitä sellaista kokemusta, joka tukee maantieteellistä asiantuntijuutta ja omien työelämävalmiuksien kehittämistä.

Sisältö

Työharjoittelusta sovitaan etukäteen maantieteen professorin kanssa ja siitä raportoidaan kirjallisesti harjoittelujakson päätyttyä. Raportissa kuvataan tehtyjä työtehtäviä ja arvioidaan niiden suhdetta maantieteen opintoihin ja omaan urasuunnitteluun. Harjoittelupaikka voi olla itsenäisesti tai laitoksen avustuksella hankittu. Opintopistemäärää määritettäessä huomioidaan työharjoittelun soveltuvuus maantieteen tutkintoon sekä harjoittelun kesto ja luonne. Kuuden opintopisteen saaminen edellyttää ainakin kolme kuukautta kestänyttä päätoimista harjoittelujaksoa.

Opintojakso on tarkoitettu pääsääntöisesti maantieteen TUTKIMUSALAN LINJAN opiskelijoille. OPETTAJAN LINJAN opinnoissa harjoittelu sisältyy opettajan pedagogisiin opintoihin, ja tutkinnon pääaineopintojen minimilaajuuteen voi sisällyttää enintään 2 op muuta työharjoittelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Kirjallinen raportti, jossa kuvataan harjoittelun luonnetta sekä arvioidaan jakson merkitystä oman ammatillisen kasvamisen näkökulmasta. Raportoinnin yleisohje löytyy verkkosivuilta. Yksityiskohdista sovitaan vastaavan professorin kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies