Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7892 Opintoretkeily ja seminaari 6 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan erikseen

Osaamistavoitteet

Omakohtainen tutustuminen vieraisiin luonnonympäristöihin ja kulttuureihin, mikä lisää opiskelijan valmiuksia maantieteellisten tietojen käyttöön ja keräämiseen erityyppisissä kohteissa.

Sisältö

Opintoretkeilyjä järjestetään ajoittain maantieteen osaston tutkimuskohteisiin kotimaassa tai ulkomailla. Retkeilyn ja sitä tukevan seminaarin järjestämisestä ilmoitetaan kulloinkin erikseen. Opiskelijat voivat järjestää opintoretkeilyn myös keskenään, mutta sen toteutustavasta opintosuorituksena on sovittava oppiaineen kanssa etukäteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Retkeily ja siihen liittyvä edeltävä seminaari.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies