Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7893 Tutkimusprojektien seminaari 1–2 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen yhteydessä opiskelija voi osallistua jonkun tutkimusprojektin sisäiseen seminaaritoimintaan ja hyödyntää osallistumistaan myös opintosuorituksena.

Sisältö

Projektiseminaareja järjestetään epäsäännöllisesti sekä maantieteen osaston piirissä että sen yhteistyökumppaneiden toteuttamien projektien yhteydessä. Seminaarien sisällöt vaihtelevat tutkimusprojektin ja tutkimustematiikan mukaisesti.

Toteutustavat

Seminaarit raportointeineen professorien kanssa sovitulla tavalla.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen ainakin 15:een seminaaritilaisuuteen, opintopäiväkirja; myös mahdolliset omat esitykset ja vastaavat.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies