Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7802 Maantieteen vierailijaseminaari 2 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Kuuntelemalla erilaisia vierailijaesitelmiä ja kirjoittamalla niistä oppimispäiväkirjan opiskelija tutustuu useisiin aiheisiin ja oppii samalla kuuntelemaan monen tyyppisiä esitelmiä ja esittäjiä sekä poimimaan esitysten oleellisimman sisällön.

Sisältö

Laitoksella vierailee epäsäännöllisesti koti- ja ulkomaisia tutkijoita, jotka pitävät seminaariesityksiä. Vierailijaseminaareja voi koota myös kyseisen vuoden kollokvioista, jos varsinainen oma kollokviosuoritus on jo tehty. Vierailijaseminaareihin voidaan lukea sopimuksenvaraisesti myös osallistuminen laitoksen ulkopuolella pidettyihin esitelmätilaisuuksiin.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen 10 vierailuluentoon tai vastaavaan. Oppilaat laativat kustakin tilaisuudesta lyhyet sisältöä ja oppimista heijastelevat kuvaukset, jotka toimitetaan arviointia ja merkintää varteen professorille yhtenä kokonaisuutena. Pääsääntöisesti kaikki laitoksella pidettävät tieteelliset vierailijaesitelmät samoin kuin monet muut Turun yliopistossa pidettävät vierailuesitelmät soveltuvat tämän opintojakson piiriin. Myös yliopiston ulkopuolella olevia tilaisuuksia voidaan hyödyntää sopimuksenvaraisesti. Mikäli jonkun tietyn tilaisuuden soveltuvuudesta vierailijaseminaariksi on epäselvyyttä, siitä tulisi keskustella etukäteen professorin kanssa. Jos samassa tilaisuudessa on useita esityksiä, sen voidaan sisällöstä riippuen sopia vastaavan kahta tai kolmea vierailuluentoa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies