Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL4805 Pro gradu -seminaari 1 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Professori Matti Räsänen, Yliopistonlehtori Markku Väisänen

Osaamistavoitteet

Seminaarissa opitaan hahmottamaan tutkimustyön raportoinnin ja julkaisemisen prosessi käsittelemällä samalla omaa lopputyöaineistoa.

Sisältö

Pro gradu -työhön liittyvä aineisto

Toteutustavat

Seminaari; PowerPoint -esityksen laatiminen ja esittäminen sekä osallistuminen loppuseminaarin keskusteluun.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies