Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL4803 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Professorit, lehtorit, yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tekemään itsenäisesti tieteellisen kirjallisen työn.

Sisältö

Opiskelijan tulee kirjallisella tutkielmalla osoittaa hallitsevansa geologiset tutkimusmenetelmät tietyllä geologian osa-alueella sekä osata käyttää alan lähdekirjallisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Hyväksytyn Pro gradu -tutkielman teko. Tutkielman perusteella laaditaan esitelmä, joka esitetään Pro Gradu -seminaarissa geologian osastolla.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkielman aihepiiriin liittyvä, ainakin osittain yhdessä ohjaajan kanssa sovittu aineisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies