Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL4804 Geologian GIS- ja 3D-sovellukset 2 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
FT Pietari Skyttä

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii valmiudet sähköisten paikkatieto- ja 3D-aineistojen käyttöön

Sisältö

Monipuolisia GIS- ja ja 3D-mallinnusaiheisia harjoituksia, sisältäen mm. topografista ja geologista aineistoa. Painopiste on mallinnusprojektien valmistelussa, GIS- ja 3D-ohjelmien yhteiskäytössä sekä 3D-visualisoinneissa. Opiskelija oppii hahmottamaan eri ohjelmistojen soveltuvuutta eri aineistoille. Kurssilla tutustutaan GIS- ja 3D-aineistojen kansalliseen ja kansainväliseen saatavuuteen sekä mahdollisuuksien mukaan useampiin 3D-ohjelmistoihin.

Toteutustavat

Ohjatut harjoitukset 10*2h, harjoituksiin liittyvät kotitehtävät 10h + vapaavalintainen projektityö 20 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Läsnäolo harjoituksissa, hyväksytysti suoritettu harjoitusten ja projektityön raportointi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitusten yhteydessä jaettava aineisto, vapaasti saatavilla olevat GIS-aineistot, projektityössä omat aineistot (jos mahdollista)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies