Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL4806 Työharjoittelu 2 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Markku Väisänen

Osaamistavoitteet

Työharjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija geologin ammatin työtehtäviin ja parantaa opiskelijan valmiuksia käyttää tieteellistä tietoa ammatillisessa toiminnassa

Sisältö

Vaihtelee työtehtävän mukaan

Toteutustavat

Opiskelija suorittaa vähintään yhden kuukauden mittaisen työharjoittelun geologisia tutkimuksia tekevän laitoksen tai yrityksen valvomana. Harjoittelusta on sovittava osastolla etukäteen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
harjoitteluraporttiin perustuen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies