Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO021001 JOY Johtamisen perusteet 4 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maija Vähämäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa eri lähestymistapoja johtamiseen sekä johtamisen ja toimintaympäristön välisen suhteen ja ymmärtää perusteluja erilaisille johtamisen käytännöille. Opiskelija tunnistaa myös organisaatiokäyttäytymisen ja organisaatioiden johtamisen keskeiset osa-alueet, joita myöhemmillä kursseilla syvennetään.

Sisältö

Luentokurssilla tutustutaan ensin johtamisen ja organisoinnin oppiaineen keskeisiin osa-alueisiin. Lähemmin tarkastellaan johtamistyön osa-alueista muutosjohtamista, strategista johtamista, henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä. Organisaatiokäyttäytymisen aihepiiriä tarkastellaan yksilöiden, ryhmien, tiimien ja työyhteisön toimivuuden kannalta.
Tutustutaan myös rakenteiden, toimintaympäristön, kulttuurin, oppimisen ja vallankäytön käsitteisiin organisaatioiden johtamisessa. Tenttikirjan avulla opiskelija perehtyy johtamisoppien kehittymiseen tieteellisestä liikkeenjohdosta tämän päivän innovaatioita korostavaan johtamispuhuntaan. Luennoilla tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla eri johtamisparadigmojen ilmenemistä tämän päivän liikkeenjohdossa ja eri toimintaympäristöissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. SEECK, HANNELE. Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin, 1. tai 2. painos, Gaudeamus, Helsinki 2008 tai uudempi. ISBN: 978-952-495-066-4.

2. Peltonen, Tuomo. Johtaminen ja organisointi : teemoja, näkökulmia ja haasteita : KY-palvelu, Keuruu, 2007. ISBN: 978-952-99060-5-5 (nid.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot, KTK (Johtaminen ja organisointi)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos