Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2308 Akvaattisen ekologian kenttäkurssi 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään vesiekosysteemien fysikaalis-kemiallisen luonteen ja vesieliöyhteisöjen rakennetta ja toimintaa. Opiskelija oppii käyttämään biologisessa vesitutkimuksessa käytettäviä näytteenottomenetelmiä sekä soveltamaan lajintuntemustietojaan käytännössä itse keräämäänsä elävään materiaaliin.

Sisältö

Maastoretkeilyt, demonstraatiot ja laboratorioharjoitukset. Maastoretkillä tutustutaan Saaristomeren saaris-tovyöhykkeisiin Aurajoesta Airiston ja Seilin kautta Nötön selälle ja vieraillaan valuma-alueella tärkeimmillä makean veden vesistötyypeillä (järvet, virtaavat vedet, lammet, lähteet). Kurssilla tutustutaan näytteenottolaitteiden käyttöön ja kerätään vesinäytteitä ja eläin-, levä- ja kasvinäytteitä. Näytteet käsitellään, määritetään ja tulokset raportoidaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kenttäkurssi elokuussa.

Lisätietoja

Aineenopettajille sekä OKL:n opiskelijoille 2-3 op, suppeammassa toteutuksessa sisävesiosuus jää pois.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet