Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012056 LR07, 6 IAS/IFRS-tilinpäätösstandardit 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Antti Fredriksson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista (IAS/IFRS-tilinpäätösstandardit) ja niiden soveltamisesta yritysten kirjanpidossa sekä vaikutuksesta tilinpäätöksen suunnittelutilanteisiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kansainvälisten tilinpäätösstandardien viitekehykseen ja keskeisiin IFRS-standardeihin. Lisäksi kurssilla sovelletaan omaisuuserien arvonmäärityksen malleja kirjanpidon vientien dokumentaationa. Kurssilla laaditaan pakollinen harjoitustyö laskentainformaation laatimisen ja soveltamisen näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kuulustelu ja harjoitustyöt. Arvosana muodostuu kirjallisesta tentistä (70%) ja harjoitustöistä (30%).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

KURSSI ON TARKOITUS JÄRJESTÄÄ JOKA TOINEN LUKUVUOSI.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

IFRS Käytännön käsikirja (3. uudistettu painos). Edita, Helsinki, Anttila, Reija et al. (2013), 978-951-37-6403-6.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vaihtoehtoiset pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

2.12.2019 - 15.12.2019
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos