Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012015 LR06 Ohjausta tukeva johdon laskentatoimi 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16: Henri Teittinen, lukuvuonna 2014-15: Eija Vinnari
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että opintojaksot LRYB ja LR02 on suoritettu. Lisäksi suositellaan LR04:n suorittamista.

Osaamistavoitteet

Jaksossa kehitetään erityisesti liiketoiminnan johtamisen tukemiseen suuntautuneen controllerin tehtäväkuvan edellyttämiä valmiuksia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan laskentatoimen moniulotteisen roolin toiminnan ohjaamisessa ja osaa kehittää erilaisten organisaatioiden suorituksen mittauksen järjestelmiä sekä tukea strategisen johdon laskentatoimen tekniikoiden soveltamista erilaisissa johtamisympäristöissä.

Sisältö

Opintojakso käsittelee ohjausta tukevaa johdon laskentatoimea keskittyen tulosyksikkölaskentaan. Jakson keskeiset teemat ovat yrityksen ohjausta tukevat mittarit, siirtohinnoittelu, strateginen johdon laskentatoimi ja talousjohdon rooli toiminnan ohjaamisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Luennot 24 t (Teittinen) ja case-harjoituskurssi 8 t (Teittinen ryhmät 1-4).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kuulustelu luennot ja kirjallisuus, 80 % ja case-harjoituskurssi 20 % kokonaisarvosanasta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy. Prentice Hall, Simons, Robert (2000), 013-021945-2.
2. Management and cost accounting, 5th edition, Prentice-Hall, Upper Saddle River, Alnoor Bhimani.../et.al./ (2012), 978-0-273-75745-0. Luvut 12, 18-22.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos