Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK082019 TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY2 ja TKMY3 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua empiirisessä taloustutkimuksessa käytettäviin menetelmiin.

Sisältö

Kurssissa perehdytään regressioanalyysin perusteisiin ja sen käyttöön empiiristen aineistojen tutkimisessa. Harjoituksissa tutustutaan tietokoneohjelmien käyttöön ekonometriassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 35 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Introduction to Econometrics, 3rd ed., Pearson, Stock, James H.; Watson, Mark M. (2011), 978-1-4082-6433-1.
2. Introduction to Econometrics, 3rd ed., Oxford University Press, Dougherty, Christopher. (2007), 978-0-19-928096-4.
3. Econometrics, Theory and Applications with EViews, Pearson,Vogelvang, Ben (2005), 978-0-273-68374-2.
4. Kurssimoniste ja luennoilla jaettava kirjallinen materiaali

Lisätietoja

Jos opiskelija on suorittanut jakson 082007 TKM7/LRS22 Ekonometria I, hän ei voi suorittaa jaksoa TK082019 TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien perus- ja aineopintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos