Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043111 KTS3/LRS27 Pankkitalous 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Niinimäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventyä lainamarkkinoiden toimintaan ja hallita informaatio-ongelmien vaikutukset tällä alueella. Opiskelija oppii, miten pankit valikoivat luottokelpoiset laina-asiakkaat ja miten asiakkaita kontrolloidaan laina-aikana. Pankkien vakavaraisuusongelmat ja pankkikriisit – erityisesti niiden syyt, vaikutukset ja viranomaisten toiminta – selvenevät opiskelijalle. Kurssin käytyään opiskelija osaa pankkiteorian kattavasti, kykenee lukemaan alan artikkeleita ja tekemään pro gradun aihepiiristä.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. seuraavat alueet: epäsymmetrinen informaatio lainamarkkinoilla, lainasopimus, vakuudet, luotonhakijoiden arviointi, talletuspaot, talletusvakuutus, pankkien vakavaraisuusvaatimukset, luottolama, rahoituskriisien tarttuvuus (financial contagion), ongelmapankkien käsittely, subprime-kriisi ja kehitysmaiden pankkikriisit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KTS3 Pankkitalous,
luentoja 24 t (Niinimäki).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT043006 KTS3 Pankkitalous, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja muu luennoilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet