Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3201 Ekologian ja evoluutiobiologian tutkimus 8 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tutkijan ammattikuvaan, sen vaatimuksiin ja tieteen tekemisen eri vaiheisiin, erityisesti tutkimussuunnitelman laatimiseen, johtopäätelmien tekemiseen empiirisestä aineistosta ja tieteellisten tulosten esittämiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen.
Kurssin aikana opiskelijalle muodostuu käsitys tutkijantyöstä ja urasta, mikä tukee ammatillista kasvua tutkijaksi. Opiskelija harjaantuu ekologisen tai evoluutiobiologisen tutkimusaineiston analyysin suunnitteluun, toteuttamiseen, tulosten tulkintaan ja johtopäätösten tekemiseen sekä näiden suulliseen ja kirjalliseen raportointiin

Sisältö

Luennot perehdyttävät tutkijakoulutukseen, tutkimuksen rahoitukseen ja sen hakemiseen, tutkijan ammattikuvaan yliopistossa ja muualla, tutkimuksen etiikkaan ja filosofiaan, tieteellisiin julkaisuihin ja julkaisuprosessin eri vaiheisiin. Harjoitustöinä analysoidaan todellinen tutkimusaineisto, opetellaan tieteellisen artikkelin laadintaa, viitetietojen hallintaa ja kuvien ja taulukoiden viimeistelyä ja tieteellistä puhe-esitystä em. aineistoa käyttäen. Kurssin tukena toimii samaan aikaan suoritettava KIEN2364 English Seminar Skills -kurssi, jonka kanssa järjestetään yhteinen esitelmätilaisuus. Osa luento-opetuksesta ja harjoituksista ovat yhteisiä FYGE4101 Tutkijakurssin kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi
Seminaari
  • englanniksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
  • suomeksi

Kirjalliset ja suulliset raportit

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet