Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3004 Vierailijaseminaari 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
yliassistentti Veijo Jormalainen, veijo.jormalainen@utu.fi

Osaamistavoitteet

Tarjota uusia näkökulmia ekologisen tutkimuksen teoriakehykseen ja esitellä tuoreita ekologisen tutkimuksen kysymyksenasetteluja ja tuloksia. Tarjota mahdollisuus keskusteluun ja kansainvälisten kontaktien luomiseen.

Sisältö

Vierailevien, pääasiassa ulkomaisten tutkijoiden pitämät ekologian ja biodiversiteettitutkimuksen englannikieliset esitelmät. Mahdollisuus sisällyttää osasuorituksiksi myös muualla pidettyjä esityksiä sopimuksen mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Seminaarit vuoden ympäri ilman kiinteätä aikataulua.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • englanniksi

Osallistuminen seminaareihin ja 10 seminaaritiivistelmän (max. yksi A4 sivu) kirjoittaminen ja hyväksyttäminen vastuuhenkilöllä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet