Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3017 Syventävien opintojen loppukuulustelu 1 5 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
professorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt syvällisesti ekologian yleiseen tieteelliseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Perehtyminen sovittuun kirjallisuuteen. Loppukuulustelut tentitään kahdessa osassa. Ensimmäisen osan tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on riittävän laaja-alaiset tiedot erikoistumisalaltaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävät kirjat sovitaan kuulustelun vastaanottavan professorin kanssa. Sopivia lopputenttikirjoja on lueteltu loppukuulustelu 2:n (EKOL3018) yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet