Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2316 Tunturiekologia 5–8 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
professori Lauri Oksanen, lauri.oksanen@utu.fi
Edeltävät opinnot
Ekologian peruteiden hallinta.

Yleiskuvaus

Kurssin pistemäärä riippuu siitä, suorittaako kurssin kirjallisena työnä (8) vai tenttinä (5).

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan tunturiseudussa ja pohjoisimmissa metsissä vallitseviin elinolosuhteiseen ja niiden kasvi- ja eläinekologisiin seurauksiin.

Sisältö

Luennoilla tarkennetaan Geographical Plant Ecology -kursseilla annettua tietoa Fennoskandian pohjoisimpiin osiin sopivaksi ja täydennetään sitä eläinekologisilla tiedoilla. Kenttätöissä tutustutaan mm. lumen laadun vaihteluun eri biotooppien välillä ja tämän vaihtelun ekologisiin seurauksiina sekä tutustutaan niihin ongelmiin, joita pohjoiset kasvit ja eläimet kohtaavat talven vaihtuessa kevääksi. Kahden viikon mittainen kenttäretki tehdään Ruijaan (Joatkanjávrille ja Sievjun / Seilannin saarille).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely

Teorialuennot Turussa (tarpeen mukaan myös Altassa) periodien III ja IV väliviikkona (yhteensä 10 tuntia). Demostraatioluennot pidetään maastopäivien aluksi. Lisäksi kurssi sisältää kenttätyöskentelyä, kenttäaineiston käsittelyä ja raportointia, joita kurssin pitäjä ohjaa.

Opetuskieli

suomi, englanti, ruotsi

Luentojen kieli on englanti pääsääntöisesti, maastossa osallistujien kielitaidon mukaan suomi ja ruotsi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja retkeilyyn, aineiston käsittelyyn ja raportointiin. Kirjallisen tutkielman teko tai tentti. Tutkielmassa (8 op) on pystyttävä hankkimaan tietoa kurssiaineiston ulkopuolelta, sekä käsittelmään tätä kriittisesti ja suhteuttamaan se kurssilla opittuun. Lähdeviitteitten käyttö on hallittava. Laajuus n. 15 sivua.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet