Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2322 Talviekologia 3 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot eläinten ja kasvien mukautumisesta ja sopeutumisesta talveen, osaa arvioida kylmyyden ja lumen merkitykseen ekologisena tekijänä ja osaa käyttää keskeisiä talviekologisia ja mittausmenetelmiä. Opiskelija tuntee lumen keskeiset ominaisuudet ja niiden mittaamisen. Opiskelija tutustuu topografian ja habitaatin vaikutukset em. tekijöihin. Opiskelija osaa arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia em. tekijöihin.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista, retkeilyistä sekä maasto- ja laboratoriotyöskentelystä ja tulosten raportoinnista. Kurssi toteutetaan Kevon tutkimusasemalla Utsjoella sekä lähiympäristössä. Kurssilla tutustutaan lumiolosuhteisiin ja lumen mitatukseen, sekä eläinten ja kasvien olosuhteisiin ja esiintymiseen maastossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, englanti

Suomi tai englanti, mikäli kaikki osallistujat niin haluavat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
  • suomeksi
Seminaari
  • englanniksi
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, ryhmätyö ja loppuseminaari.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Ei järjestetä joka vuonna. Kurssi toteutuu, jos osallistujia on riittävästi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet