Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2503 Vesiekologia 4 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Ekologian ja yhteisöekologian perustiedot.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelijat hahmottavat vesiekosysteemien perusrakenteen, tunnistavat keskeiset bioottiset toimijat ja abioottiset säätelytekijät ja ymmärtävät näiden väliset vuorovaikutukset sekä pystyvät yhdistämään nämä tiedot sekä ekologian teoriaan että käytännön vesiensuojelun ongelmiin.

Sisältö

Luennoilla tutustutaan sisävesien ja merien ekologiaan ja veden fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin; erilaisiin vesiekosysteemeihin ja niitä uhkaaviin tekijöihin, sekä ongelmien ratkaisumalleihin. Luennoilla ja opiskelijatöissä esitellään myös vesiekologiaan liittyviä tutkimushankkeita niin soveltavalta kuin perustutkimuksen puolelta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssi pidetään tarvittaessa englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
  • suomeksi
Seminaari
  • englanniksi
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
4. vuoden syksy
5. vuoden syksy
6. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi, parittomien vuosien syksyllä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet