Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2601 Pikkunisäkkäiden ekologia 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
professori Kai Norrdahl

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle pikkunisäkkäiden aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen tarvittava perustietämys.

Sisältö

Pikkunisäkkäiden ekologian erityispiirteet, tutkimuksessa käytetyt menetelmät, pikkunisäkkäiden aiheuttamat ongelmat ja niiden torjunta, suomalaisten lajien määrittäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013 - 2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet