Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL5301 Evoluutioseminaari 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Irma Saloniemi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Syventävien opintojen kurssi, evoluutiobiologian erikoistuminen.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan käsitystä evoluutiosta ja evolutiivisten ilmiöiden merkityksestä biologiassa, sekä varmistaa että opinnot kattavat koko evoluutiobiologian alan.

Sisältö

Perehdytään kattavasti evoluutiobiologian eri osa-alueisiin Futuyman kirjan ja artikkeleiden avulla. Opiskelijat vastaavat vuorollaan johdatuksesta aihepiiriin sekä valmistelevat etukäteen käsitelvät kysymykset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari
Lukupiiri

Opiskelijoiden pitämät lyhyet esitykset ja niiden pohjalta käydyt keskustelut.

Opetuskieli

englanti, suomi

This course will be arranged in English, if necessary.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Seminaari
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Seminaari kokoontuu kerran viikossa periodeilla 1-3.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Futuyma DJ (2013) Evolution, 3rd edition (Sinauer Associates) and arcticles.

Lisätietoja

Ilmoittaudu nettiopsussa. Järjestetään, jos vähintään 6 opiskelijaa ilmoittautuu.
Järjestetään joka toinen vuosi (alkaa parittomien vuosien syksyllä).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet