Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2412 Taksonomisen tutkimustyön peruskurssi 3 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taksonomisen tutkimuksen kysymyksenasettelun ja työjärjestyksen perusteet ja tutustuu keskeisiin taksonomisiin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija saa käsityksen taksonomian merkityksesta muille tieteenaloille sekä siitä, miten ja miksi lajien ja muiden taksonien nimeämistä säädellään.

Sisältö

Luennoilla käsitellään taksonomisen työn eteneminen, lajien sisäisen ja välisen muuntelun erottamisen ongelma, erilaiset lajikäsitykset, museotoiminta, nimistösäännöt ja kladistiikan perusteet. Käytännön harjoituksissa opetellaan päättämään lajirajoista, kirjoittamaan määrityskaava, tekemään fylogeneettinen analyysi ja käyttämään elektronimikroskooppia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssi järjestetään vain parittomina vuosina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet