Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3130 Eliökunnan monimuotoisuus: kasvit ja levät 4 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija hahmottaa, missä eliökunnan sukupuun osissa on kehittynyt yhteyttämiskykyisiä eliöitä. Opiskelija oppii tuntemaan näiden kehityslinjojen tärkeimmät rakenteelliset ja elinkierron piirteet sekä ekologisen roolin eri ekosysteemeissä ja taloudellisen merkityksen. Opiskelija hahmottaa putkilokasvien sukupuun lahkotasolla, ja osaa mainita esimerkkejä eri lahkoihin kuuluvista hyötykasveista.

Sisältö

Luennoilla käsitellään syanobakteerit, tärkeimmät leväryhmät, sammalet, sanikkaiset ja siemenkasvit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssi pidetään parillisten vuosien syksyllä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet