Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2357 Punkkien tuntemus 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Tunnistaa Suomessa esiintyvät punkit ryhmätasolle sekä yleisimmät ihmisen elinpiirissä elävät punkit suku- tai lajitasolle.

Sisältö

Kurssilla perehdytään sammalpunkkien (Oribatida), petopunkkien (Mesostigmata) ja puutiaisten (Ixodida) morfologiaan, lajitasoiseen tunnistamiseen sekä muiden Suomessa esiintyvien punkkitaksonien ryhmäkohtaisiin tuntomerkkeihin sekä harjoitellaan erilaisia preparointi- ja mikroskopointitekniikoita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi järjestetään vain parittomien vuosien keväällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet