Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4101 Tutkijakurssi 5 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Niklas Wahlberg

Osaamistavoitteet

Kurssin päämääränä on perehdyttää tutkimustyötä aloittavia opiskelijoita tutkimustyön ja tutkijaksi kouluttautumisen periaatteisiin ja tutkimustyön apuvälineisiin.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita: Tutkimustyön tekemisen yleisperiaatteet; rahoitushakemuksien periaatteet; tieteellisten artikkelien tyypit ja merkitys tutkijalle; kirjallisuuden haku ja referenssien hallinta (ohjelmien käyttö); CV:n (suomen- ja englanninkielinen) laadinta; esitelmien pito; työelämään siirtyminen, tutkijan ura yliopistossa ja yliopiston ulkopuolella.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet