Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4301 Syventävien opintojen seminaari 2 op

Yleiskuvaus

Pro gradu -seminaari

Osaamistavoitteet

Antaa opiskelijoille tukea pro gradu -tutkielman tekoon, perehdyttää heidät tieteellisen työn esittämiseen ja kriittiseen arvioimiseen sekä tutustuttaa heitä biotieteen eri alojen tutkimukseen

Sisältö

1) Aloitusseminaari: Ensimmäisessä seminaariesityksessään opiskelija esittelee pro gradu -tutkielmansa aiheen sekä tutkimussuunnitelman.
2) Loppuseminaari: Toisessa seminaariesityksessään opiskelija esittelee pro gradu -tutkielmansa tulokset.
3) Opponointi: Opiskelija toimii kerran toisen opiskelijan loppuseminaarin opponenttina eli perehtyy etukäteen esitysmateriaaliin ja valmistautuu esittämään niin kysymyksiä kuin rakentavaa kritiikkiä.
4) Seminaariesitysten kuunteleminen: Opiskelijan edellytetään omien esitystensä ohessa kuuntelevan myös muiden opiskelijoiden esityksiä vähintään 12 seminaarisession verran ja osallistuvan aktiivisesti keskusteluun esittämällä kysymyksiä ja kommentteja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi
Seminaari
  • englanniksi
  • suomeksi

Opiskelija pitää itse kaksi seminaariesitystä, toimii yhden esityksen opponenttina sekä kerää osallistumispassiin merkintöjä ainakin 12 seminaarisessiosta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja ja ohjeita löytyy kurssin sivuilta osoitteessa moodle2.utu.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet