Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4401 Loppukuulustelu 1 5–10 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
professori Mikko Nikinmaa, mikko.nikinmaa@utu.fi, professori Harri Savilahti, harri.savilahti@utu.fi

Yleiskuvaus

Syventävien opintojen loppukuulustelut suoritetaan kahdessa osassa, vähintään 15 op laajuisina. Alkuosan tentin (loppukuulustelu 1) tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on riittävän laaja-alaiset tiedot fysiologiasta, solu- ja molekyylibiologiasta ja genetiikasta. Toinen kokonaisuus (loppukuulustelu 2) käsittää professorin kanssa erikseen sovittavia oman erikoisalan teoksia tai erillisistä kokooma-artikkeleista koostuvaa kirjallisuutta.

Osaamistavoitteet

Syvällinen perehtyminen fysiologian, solu- ja molekyylibiologian ja genetiikan alan yleiseen tieteelliseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Eläinfysiologian erikoistumisala: kuulustelun vastaanottaa Mikko Nikinmaa, eläinfysiologia
Wolpert L. et al.: Principles of Development 4. painos, 7 op

Solu- ja molekyylibiologian erikoistumisala: kuulustelun vastaanottaa Mikko Nikinmaa, eläinfysiologia
Hardin J. et al.: Becler's World of the Cell, 8. painos, 8 op

Genetiikan erikoistumisala: suositeltavia tenttikirjoja ovat esim.
Watson J. D. et al.(2013) Molecular Biology of the Gene (7. painos), Peason Benjamin Cummings, 6 op (Harri Savilahti)
tai kaksi seuraava kirjaa, jotka tentitään erikseen:
Krebs, J.E. (2012) Lewin's Essential Genes. (3. painos), Jones and Bartlett, 5 op (Harri Savilahti)
Futuyma D.J. (2013) Evolution. (3. painos). Sinauer.5 op (Anti Vasemägi)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet