Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4402 Loppukuulustelu 2 5–10 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Yleiskuvaus

Syventävien opintojen loppukuulustelut suoritetaan kahdessa osassa, vähintään 15 op laajuisina. Alkuosan tentin (loppukuulustelu 1) tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on riittävän laaja-alaiset tiedot fysiologiasta ja genetiikasta. Toinen kokonaisuus (loppukuulustelu 2) käsittää professorin kanssa erikseen sovittavia oman erikoisalan teoksia tai erillisistä kokooma-artikkeleista koostuvaa kirjallisuutta.

Osaamistavoitteet

Syvällinen perehtyminen erikoistumisalan tieteelliseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Erikoistumisalan professorin kanssa erikseen sovittavia oman erikoisalan teoksia tai erillisistä kokooma-artikkeleista koostuvaa kirjallisuutta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet