Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4501 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
professorit

Yleiskuvaus

FYGE:n tutkijalinjan pro gradu -tutkielma

Osaamistavoitteet

Tutkielman päämääränä on osoittaa, että opiskelija hallitsee jollakin fysiologian ja genetiikan erikoistumisalalla käytettävät tutkimusmenetelmät, hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja pystyy alan tieteelliseen ajatteluun ja viestintään.

Sisältö

Syvällinen perehtyminen johonkin fysiologian ja genetiikan linjan erikoistumisalan kirjallisuuteen ja käytännön tutkimustyöhön. Pro gradu tutkielmaa tehdessään opiskelija perehtyy tutkimussuunnitelman tekemiseen, tutkimuksen käytännön toteuttamiseen, tulostien tieteelliseen analyysiin ja tieteellisen kirjoituksen laatimiseen.

Toteutustavat

Ohjattua tieteellistä työskentelyä

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Tutkielma tehdään biologian laitoksen ohjeistuksen mukaisesti "Pro gradu -tutkielma", joka löytyy laitoksen sivulta osoitteesta: (http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/opiskelu/fm-tutkinto/Sivut/Pro-gradu--tutkielma.aspx ). Ennen työn aloittamista opiskelija laatii pro gradu työstä yhdessä työn ohjaajan kanssa ohjeistuksessa kuvatun suunnitelman, jonka vastuuprofessori hyväksyy.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet