Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4051 Eläinfysiologian menetelmäopinnot 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Eläinfysiologian harjoitustyöt (FYGE 2101) tai vastaavat tiedot ja taidot

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan eläinten elintoiminnoista fysiologisin harjoitustyömenetelmin.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja harjoitustöistä (4 op). Luennoilla ja harjoitustöissä tutustutaan eläinfysiologiseen tutkimukseen sekä in silico (tietokoneohjelmisto) että tutkimuslaboratoriossa. Harjoitustyöt suoritetaan fysiologisia ja farmakologisia tutkimusmenetelmiä apuna käyttäen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistumien opetukseen, harjoitustyöt, työselostukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet