Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE5111 Neurobiologian jatkokurssi 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Saada syvennetyt tiedot neurobiologiasta ja ymmärtää aiheen anatomiaa ja lainalaisuuksia kattavasti sekä käsitellä soveltavasti opittua tietoa.

Sisältö

Opintojaksolla annetaan kertauskatsaus luentoina neurobiologian perusteista, jonka jälkeen syvennetään tietoja mm. in silico -oppimateriaaleilla (Sylvius-ihmisanatomian ohjelma sekä soveltuvien neurobiologian nettisivujen ja ohjelmien avulla): kurssiin kuuluu oppikirja ja sovitusta aiheesta pidetty opiskelijaesitys, sekä keskustelua esitysten aiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen vertaisarviointiin vaikuttaa numeroon korottavasti.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet