Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE5130 Ympäristötekijät transkription säätelijöinä 6 op

Osaamistavoitteet

Perehdytetään opiskelijat ympäristötekijöiden geenitasolle ulottuviin vaikutusmekanismeihin sekä niiden tutkimusmenetelmiin.

Sisältö

Luennoilla ja seminaareissa tutustutaan uusimman tutkimustiedon valossa niihin mekanismeihin, joilla ympäristötekijät vaikuttavat geenien ilmenemiseen. Harjoitustyönä suoritetaan yhdessä pieni tutkimusprojekti, jossa erilaisia menetelmiä käyttäen selvitetään eri ympäristötekijöiden vaikutuksia eliöiden käyttäytymiseen ja geenien ilmenemiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen sekä seminaarin ja työselostuksen laatiminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan vähintään 4 ja enintään 8 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet