Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4010 Ecotoxicology 2 op
Organised by
Physiology and Genetics
Person in charge
tiedot opetusohjelmassa

Learning outcomes

To introduce students to the field of ecotoxicology.

Contents

Topics covered include the uptake, biotransformation and excretion of chemicals in organisms, the principal effects of environmental contamination on living systems and the appli-cation of biomarkers in environmental toxicology.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 20 h 0 h

Lectures and examination (instead of lectures the book Introduction to Ecotoxicology by D. Connell et al., 170 pp, 1999 can be used)

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in classroom work
 • In English
Written exam
 • In English
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam
 • In Finnish

Englanninkielisten luentojen tilalla voi tenttiä suomenkielistä
kirjallisuutta seuraavasti (2 op):

Pellinen, J., Sorvari, J., & Soimasuo, M. 2007: Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi.

Ympäristöopas (Y0). Suomen

ympäristökeskus. 114 s.

Ruoppa, M. & Heinonen, P. (toim.) 2004: Suomessa käytetyt biologiset vesitutkimusmenetelmät.

Suomen ympäristö 682. 119 s.

Molemmat julkaisut löytyvät sähköisessä muodossa SYKEn kotisivuilta (www.ymparisto.fi).

Evaluation

Numeric 0-5.

Belongs to following study modules

Biologian laitos
2015–2016
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet