Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4041 Solubiologian menetelmäopinnot 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiina Henttinen
Edeltävät opinnot
FYGE1024 tai vastaavat tiedot ja taidot

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy selittämään modernien solubiologian menetelmien periaatteita ja toimimaan itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti laboratoriossa, sekä pystyy soveltamaan opetettuja menetelmiä tutkimusongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Koostuu luennoista ja itsenäisestä laboratoriotyöskentelystä (4 op).
Kurssi sisältää sekä teoriaopetusta että käytännön harjoittelua.
Edellytyksenä kurssin suorittamiselle on FYGE1024(soluviljelytekniikat, 3 op) kurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

• Moduuli II koostuu luennoista, seminaarista ja harjoitustöistä (4 op). Luennoilla ja harjoitustöissä tutustutaan reportterigeenitekniikoihin ja mikroinjektioon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Lisäksi työselostus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet