Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2242 Mikrobigenetiikan harjoitustyöt 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
professori Harri Savilahti, harri.savilahti@utu.fi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija keskeisiin menetelmiin mikrobien genetiikassa ja antaa valmius mikrobien molekyyligenetiikan hyväksikäyttöön genetiikan eri osa-alueilla ja tutkimuksessa yleisesti.

Sisältö

Mikrobien laboratoriokäyttö. Sekvenssitiedon analysointi ja käyttö geenien kloonaamisessa. Kloonaus- ja PCR -strategiat. Restriktioanalyysi. Mutanttien generointi ja karakterisointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, englanti

Opetuskieli on suomi tai tarvittaessa englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Työselostukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Maisterivaiheessa tai aikaisintaan 3. vuoden keväällä.
Kurssi järjestetään toukokuussa 5. periodilla.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen kurssi-ilmon kautta osoitteessa nettiopsu.utu.fi. Opetus järjestetään vain, jos vähintään 6 opiskelijaa ilmoittautuu kurssille. Kurssille voidaan ottaa enintään 10 opiskelijaa. Karsintakriteerinä käytetään opinnoissa edistymistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet