Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE3161 Ihmisgenetiikan harjoitukset 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Genetiikan jatkoluennot (SOMO1021), Kromosomitutkimuksen luennot (FYGE2251) ja harjoitukset (FYGE2252) sekä Genetiikan menetelmäopinnot I (FYGE4021) ja II (FYGE4031) tai vastaavat tiedot ja taidot molekyylibiologiasta, kromosomitutkimuksesta ja soluviljelystä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustua perinnöllisten sairauksien diagnostiikassa yleisesti käytetäviin menetelmiin ja tukea opiskelijan valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Itsenäinen laboratoriotyöskentely annettujen ohjeiden ja demonstraatioiden pohjalta. Työpäiväkirjan pitäminen, työselostukset ja suullinen esitys.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Rekisteröityminen kurssille osoitteessa nettiopsu.utu.fi. Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Kurssille otetaan korkeintaan 8 opiskelijaa, ja se järjestetään vain, jos vähintään 4 opiskelijan ilmoittautuu.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet