Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022800 JOK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet tieteellisen tutkimuksen ja raportoinnin perusasioista.

Sisältö

Kanditutkielmatyöskentelyssä opitaan johtamiseen ja organisointiin liittyvän tieteellisen tutkielman kirjoittamista, lähteiden ja aineistojen asianmukaista käyttöä, keskeisiä tutkimustapoja sekä harjaannutaan kriittiseen ajatteluun.

Toteutustavat

Syys- tai kevätlukukaudella tutkielmatyöskentely 18-28 t ryhmän koosta riippuen. Huom! Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon perusteiden opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

JO022800 JOK Kandidaatintutkielma, 10 op.
JO022801 JOK Kypsyyskoe (johtaminen ja organisointi) (painoton)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kevään 2016 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 5.-18.10.2015.
Syksyn 2016 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 8.-21.2.2016.
Ilmoittautumisten perusteella opiskelijat jaetaan tarvittaessa ryhmiin aiheen mukaan. Yhteyshenkilö on johtamisen ja organisoinnin koulutus- ja tutkimussihteeri.
Jakson voivat suorittaa vain johtamisen ja organisoinnin
pääaineopiskelijat. Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta.
Kandidaatintutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot, KTK (Johtaminen ja organisointi)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos